Algemene info Therma Control | Toepassingen | Werking | Distributeurs | Downloads |  

                             

Therma Control als pompschakelaar.

BESTEL NU DE 2HEAT POMPSCHAKELAAR

De 2HEAT® Therma Control™ draagt bij tot een efficiënter toevoer van warm water naar de verdeler, een economischer gebruik van de circulatiepomp en besparing van energie. Wanneer er door de CV-ketel (of aanvoer vanuit de stadsverwarming) geen warm water wordt geleverd, zal de circulatiepomp bij de vooraf ingestelde temperatuur worden uitgeschakeld. Bij een temperatuur boven de vooraf ingestelde temperatuur zorgt de pompschakelaar ervoor dat de circulatiepomp wordt ingeschakeld (de inschakeltemperatuur is instelbaar). De 2HEAT® Therma Control™ voorkomt dat de circulatiepomp buiten het stookseizoen wegens kalkaanslag vast komt te zitten. In deze periode wordt de circulatiepomp ieder etmaal ca. 30~60 seconden in bedrijf gesteld. Toepassing van deze 2HEAT® Therma-Control™ resulteert in elektriciteitsbesparing. De besparing is afhankelijk van het vermogen van de circulatiemotor.

 

 

 

1)       Steek het witte stekkertje van de bijgeleverde clipsensor in de 2HEAT Therma Control.  Aan de rechterzijde bevindt zich een sparing waardoor deze er maar op één manier inpast.

2)       Steek de 2HEAT Therma Control in het stopcontact.

3)       Steek de stekker van de pomp in de  Therma Control.

4)       Monteer de sensorclip op de aanvoerleiding van de verdeler van de vloerverwarming (zie tekening aan de linkerzijde).

5)       Stel de gewenste schakeltemperatuur in.

6)       Wanneer de display -:- aangeeft, dan is de sensor NIET aangesloten of deze is defect!

 

Therma Control als thermostaat.

BESTEL NU DE 2HEAT POMPSCHAKELAAR

De 2HEAT® Therma Control™ kan eenvoudig worden gebruikt als thermostaat, de vorstbeveiligingsfunctie (schakelt in wanneer de temperatuur lager wordt dan 5°C) wordt automatisch geactiveerd.  De 2HEAT® Therma Control™ kan dan worden gebruikt om verwarmingselementen, zoals terrariumverwarming, elektrische kachels en radiatoren, lage en hoge temperatuurpanelen, thermische en gemotoriseerde kleppen, te  schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur.

 

 

1)    Steek het witte stekkertje van de bijgeleverde bulbsensor in de 2HEAT Therma Control .  Aan de recherzijde bevindt zich een sparing waardoor deze er maar op één manier inpast.

2)       Steek de 2HEAT Therma Control in het stopcontact.

3)       Steek de stekker van  het apparaat / verwarmingselement in de  Therma Control.

4)       Monteer de bulbsensor daar waar U de temeperatuur wilt regelen (zie tekening aan de linkerzijde).

5)       Stel de gewenste schakeltemperatuur in.

6)       Wanneer de display -:- aangeeft, dan is de sensor NIET aangesloten of deze is defect!

Symbolen en toetsen van de Therma Control.

 

          aan / uit modus.

     verwarmingsmodus (als thermostaat).

     pompschakelaar modus.

   Ingestelde temperatuur.

     activering vorstbeveiliging.

     activering pomp protectie functie.

      weergave in graden Celcius.

         weergave in graden Fahrenheit.

 

      omhoog toets.

         omlaag toets.

        functie / menu toets.

         led aanduiding bij activatie.

 

 

Alle symbolen, signaleringen en toetsen volledig weergegeven;

 

 

Uitlezing display Therma Control.

 

In- uitschakelen van de Therma Control;

 

Pompschakelaar functie ingeschakeld;

 

Verwarmingsfunctie ingeschakeld;

 

Pompprotectie functie ingeschakeld/aktief;

 

Vorstbeveiligingsfunctie ingeschakeld;

 

De 2HEAT Therma Control™ is de opvolger van de ThermoUnit: de twee in één plugin controller.  Door de aantal drukknopjes te halveren en de functionaliteit te behouden, is de Therma Controller™ zeer eenvoudig te bedienen.  De Therma Controller™ kan worden toegepast als pompschakelaar voor bijvoorbeeld conventionele vloerverwarming.

Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door 2HEAT: Verwarming In Optima Forma.

                  De 2HEAT ThermaControl™ wordt uitsluitend geleverd door distributeurs in Nederland, Belgie en Duitsland!